lunes, 12 de noviembre de 2007

JOLASTOKIA

Unas propuestas, sin mas, para unos 16 patios distintos:

IRIZPIDEAK: Jostagarria, hezigarria, segurua, sexu eta adin ezberdinentzako egokia, klima guztietarako.
Nola antolatu:
1. Joko ezberdinen araberan
2. Munduko Klimetan oinarriturik: Tropikal gunea, basamortua, Poloak, klima epelak
3. Munduko Kontinenteen araberan
4. Munduko Kulturen araberan: Ego-amerikarra, Asiakoa, Afrikakoa, Arabiarra, Europearra (mendebaldarra)
5. Euskal Herria adierazten: Nafar gunea, Araba gunea, Bizkaia gunea, Gipuzkoa gunea eta Iparralde gunea.
6. Nafarroako herrialde ezberdinak adierazten: Bardenak-erribera gunea, Lizarra-Urbasa gunea, Baztan-Bidasoa gunea, Iruña ingurua, Pirineoak.
7. Iruña eskala txikian adierazi, bere auzoak.
8. Baserri bat bezala: Korta, Baratza, larrea, Basoa.
9. Faunaren araberan: Ugaztunak, Hegaztiak, narrastiak, intsektuak.
10. Landereen araberan: Lurra, Belarra, Zuhaixkak, Zuhaitzak
11. Elemento ezberdinen araberan: Lurra, Ura, Airea eta Sua.
12. Zentzuetan oinarriturik: Entzumena, Ikusmena, Ikumena, gustu-usaimena
13. Energiak: haize-indarra, eguzki indarra, erregaiak, elektrizitatea.
14. Unibertsoa: Lurra, Ilargia, Eguzki sistema, Unibertsoa.
15. Arteak: Pintura, eskultura, Antzerki-Zinea, Arkitectura.
16. Historia: Historiaurrea, Roma-Gretzia, Erdi aroa, Gaur egun.CRITERIOS: Divertido, educativo, seguro, equitativo para edades y sexos, para todo el año y climatologías.
Modos de organizarlo:1. En función de los diversos juegos
2. Tomando como base climas del mundo: Area tropical, área desértica, área polar, clima templado.
3. Continentes del mundo
4. Según culturas del mundo: Sudamericana, Asiatica, Africana, Europea (Occidental), Arabe.
5. Representación de Euskal herria: Zona Nafarroa, Zona Bizkaia, zona Araba, zona Gipuzkoa, Zona Iparralde
6. Representando distintas zona de Navarra: Ej: Bardenas y Ribera, Lizarra y Urbasa, Pirineo, Baztan-Bidasoa, Iruña ingurua.
7. Representado a menor escala Iruña: Distintos barrios.
8. Como un baserri: Korta, baratza, larrea, basoa.
9. En función de los elementos: Tierra, Aire, Agua, Fuego
10. En Función de fauna: Área de mamíferos, aves, reptiles y insectos
11. Plantas: Tierra, Hierba, Flores, Arbustos, Árboles.
12. En función de los sentidos: Oído, Visión, tacto, sabor-olor.
13. Energías: Eólica, solar, mecánica, combustión, eléctrica.
14. Universo: Tierra, luna, Sistema solar, Universo.
15. Artes: Pintura, escultura, Música, Teatro-cine, Arquitectura.
16. Historia: prehistoria, Roma-Grecia, Edad media, Actual