Osasuntsu hezi Osasuntsu bizi - Hábitos saludables

"Osasuntsu hezi, osasuntsu bizi” 2012an jaio zen proiektu bat da, ohitura osasungarriak sustatzeko asmoz. IGE-APYMAk eta Ikastolak, Arrosadiako Osasun Etxearekin elkarlanean egiten da. Bertan IGE-APYMAk, ikastolak eta Osasun Etxeak antolatutako jarduera eta ekintza desberdinek dute tokia.
 
Familia eta Ikastolaren arteko zubi-lan moduan eta proiektuan landu diren ekintzen jarraipen moduan, urtero familia guztiei banatzen zaien egutegi bat prestatzen dugu, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuaren diru-laguntzarekin.
 
Egutegi bakoitzak gai zehatz bat izan du ardatz. Helburua gai horri buruz familia giroan hausnartzea eta eztabaidatzea da.
 
2013ko egutegiak elikadura osasungarria izan zuen ardatz. Egutegia sasoiko fruta eta barazkien posterra erantsia ere eramaten zuen.
 
Sartu sasoiko fruta eta barazkien posterrean/Acceso al póster de frutas y verduras de temporada

2014koak: Ohitura osasungarriak (loa, hortzen garbiketa, gorputzaren posturak, erlaxazioa,...)


2015ekoak: Sentimenduak (pegatinak eta kantu aukeraketa bat zuen CD bat gehitu genituen). Honez gain, 2015 urtean zehar hilero fitxa bat helarazi zen familietara etxean gai hauek jorratu daitezen eta sentimenduak identifikatzen, naturaltasunez adierazten eta kudeatzen ikasten laguntzeko asmoarekin.
 
2016koak: Genero Berdintasuna. Galdera erraz batzuen bidez normaltzat hartzen ditugun jarrerak aztertzea da helburua; jarrera horien egokitasuna edo desegokitasuna kontutan hartuko dugu bizitzako arlo desberdinetan (zinema, musika, hizkuntza, publizitatea…). Hilero genero berdintasunak zer adierazten duen ere azpimarratzen dugu eta zer landu beharko genukeen sakonago hori lortzeko ere bai.
Egutegian bertan bi lan koadro sartzen ditugu egutegia banatzeko eta familietan erabiltzeko. Lan koadro baten oraingo etxeko lanen banaketa nola dagoen aztertzea proposatzen da eta bestean lan banaketa horren konpromisoa zein izango den hemendik aurrera. Lanak egiten duen pertsonaren izena jartzen edo margotzen bete daiteke, familiako kide bakoitzari kolore bat emanez. Horrela familia bakoitzean dagoen egoeraren diagnosi bat egin dezakegu.
Sartu lanen banaketa kuadroan/Acceso al cuadro reparto tareas

Berdintasunaren aldeko lehiaketen esteka/Enlace a los concursos por la igualdad de género

2017koaktalde-lan soziala, geografikoki Ikastola dagoen eremuan eta hiru auzoetan (II. Zabalgunean, Arrosadian eta Azpilagañan) egoitza soziala duten irabazi-asmorik gabeko elkarteak kontutan hartuta. Gai honekin lortu nahi genituen helburuak hauek dira:

1.- Oro har: Kolaborazioa, talde-lana, parte-hartze aktiboa, inplikazioa, erantzukizuna, boluntarioak, onura soziala eta ez ekonomikoaren garrantzia,... horrelako balioak lantzea.
2.- Bereziki: Aukeratutako elkarteetako bakoitzak egindako lan eskuzabala jakinaraztea, bere proiektuak ikusgai bihurtzea eta bere jardueraren garrantzia azpimarratzea.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Osasuntsu hezi osasuntsu bizi" es un proyecto que nació en 2012 con la finalidad de promover hábitos saludables. Se realiza entre la apyma y la ikastola, en colaboración con el centro de salud de Arrosadia. En dicho proyecto se engloban diferentes actividades realizadas durante el curso, tanto por parte de la ikastola como por parte de la apyma y del centro de salud.

Como nexo de unión entre las familias y la ikastola, y como continuación a las actividades organizadas dentro del proyecto, gracias a parte de la subvención que se recibe desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, anualmente se prepara un calendario, que se reparte a todas las familias.

En cada calendario hacemos hincapié en un tema concreto, con el fin de que se convierta en una herramienta útil para dar pie en las familias a consultar y debatir sobre los temas que en él planteamos.

Así, en el calendario de 2013 se trabajó la alimentación saludable. El calendario llevaba adjunto un póster con las frutas y verduras de temporada.

En el año 2014 los hábitos saludables (sueño, limpieza dientes, posturas correctas, relajación,...)
  

En el año 2015 los sentimientos (incluimos también unas pegatinas y un CD con una selección de canciones). Además, durante todo el año 2015 se fueron repartiendo unas fichas mensuales invitando a las familias a profundizar en los sentimientos propuestos, hablar sobre ellos, facilitar su identificación, aprender a expresarlos y gestionarlos, etc.
 
En el año 2016: La igualdad de género. A través de sencillas preguntas, lo que pretendemos es que en las familias se cuestione la idoneidad o no de determinadas situaciones cotidianas o actitudes aceptadas como “normales”, clasificadas en diferentes ámbitos (cine, música, lenguaje, publicidad, ...). También remarcamos en cada mes, lo que supone el concepto de igualdad de género y lo que habría que trabajar más en profundidad para conseguirla.
El calendario llevaba adjunto dos cuadros de tareas, para que se utilicen por las familias: uno con el reparto de tareas actual, y el otro como compromiso de reparto de tareas. Se puede rellenar poniendo el nombre de la persona que hace las tareas y/o coloreando, asignando a cada miembro de la familia un color. Así, podemos hacer un análisis y diagnóstico de la situación en cada familia.
 
Sartu lanen banaketa kuadroan/Acceso al cuadro reparto tareas

Berdintasunaren aldeko lehiaketen esteka/Enlace a los concursos por la igualdad de género

En el año 2017: El trabajo social en equipo, encuadrado geográficamente en los tres barrios que abarca la ikastola (Asociaciones sin ánimo de lucro con sede social en II ensanche, Arrosadia y Azpilagaña). Los objetivos perseguidos con este tema son:

1.- En general: Trabajar valores como la colaboración, el trabajo en equipo, la participación activa, la implicación, la responsabilidad, el voluntariado, la importancia del beneficio social y no económico, etc.

2.- En particular: Dar a conocer la labor desinteresada realizada por cada una de las asociaciones elegidas, visibilizar sus proyectos y remarcar la importancia de su actividad.
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario